4 Hapat Për Njerëzit Të Cilët Nuk Kanë Lindur Të Pasur e Mund Të bëhen Të Pasur

Presidenti I zgjedhur Donald Trump ka lindur në pasuri. Puna e tij e pare I është dorëzuar atij fjalë për fjalë në formën e një titulli të lartë dhe si hua nga pasuritë e patundshme te babit të tij të pasur. Shumica prej nesh nuk jemi aq me fat. Në fakt kjo është tepër larg ng norma të kalosh ditën e pare të jetës tënde I pasur.

Rruga për pasuri për shumicën e njerëzve është shumë I ndryshëm, I komplikuar, I mbushur me pengesa dhe unike për rrethana personale. Ndërsa Trump kishte pasuri në duart e tij, kurse shumica prej nesh duhet ta bënim atë në mënyra të ndryshme. Ne duhet të bëjmë vendime të zgjuara me paratë që ne kemi dhe të ndërtojmë pasuri me kalimin e kohes. Këtu është mënyra më e shpejtë për ta bërë atë:

1.Paguaj borgj me interes të lartë

Hapi I pare për pasuri është për të zgjidhur borgjin e papaguar. Mbajtja e borgjit të rëndësiëshëm pengon aftësinë e njerëzve për të bërë investime të reja dhe për të blerë prona. Filloni me kredi të larta të interest dhe punoni anasjelltas. Borgji me kosto të ulët mund të jetë në rregull – mendo nën 3 % – por kredi me interes të lartë, me rata në mes 5-20+ përqindje duhet të paguhet sa më shpejtë që është e mundur. Në mënyrë që të mbështesë kontrollin e fituar të financave, paguaj borgjin derisa ju keni paguar të gjitha kreditë ,me norma të larta interesi.

2.Shpenzo më pak sesa që fiton

Ky hap është ndoshta më I lehti ta thuash dhe më I vështiri ta bësh. Drejtoj cilat janë shpenzimet tuaja mujore dhe kërkoni të merrni këtë shumë më pak sesa të ardhurat tuaja mujore. Çelësi është ulja e shpenzimeve për më pak se të ardhurat tuaja, kështu që ju mund të bëni një kursim. Filloni ngadalë duke vendosur larg një sasi të caktuar çdo muaj që ju lejon të mbani të holla të mjaftueshme në dorë për të paguar faturat, për të paguar borgjin dhe të jetoni disi të qetë.

3.Krijo nje kursim

Ju kurrë nuk mund ta dini se çfarë mund të ndodhë me të ardhurat tuaja. Mirëmbajtja e kursimeve për të mbuluar tre deri në gjashtë shpenzime në kursime është një plan I rëndësishëm I paparashikuar. Pronarët e bizneseve të vogla bëjnë një arritje të ngjajshme. Shumë funksione për të ndërtuar tre deri në gjashtë muaj likuiditet, kështu që atom und të qarkullojnë gjatë krijimit të bizneseve të tyre dhe duke I shkallëzuar  operacionet e tyre për të plotësuar kërkesen në rritje të konsumit.

4.Bëhu pronar

Fillo te investosh pasi qe kursimet e juaja janë krijuar. Të gjithëve na kanë thënë “Punoni shumë dhe do të shpërbleheni, por kjo nuk do të thotë që ju do të bëheni të pasur. Pasuria vjen nga pronësia. Merrëni kursimet e mësipërme dhe një portofol të larmishëm në aksion dhe në pasuritë e tjera që do te rriten. Vëzhgo progresin e investimeve tuaja dhe vazhdo të zgjerosh portofolin tuaj.

Njerëzit nuk bëjnë pasuri vetëm duke punuar shumë. Ata ndërtojnë nje fole me vezë duke zotëruar gjëra te cilat bëhen të vlefshme me kalimin e kohës dhe duke investuar në mënyrë të përgjegjshme. Në vend që të bëheni pronar, ju duhet të paguani borgjin, të shpenzoni më pak sesa fitoni, të ruani mjaftushem për të jetuar tre deri në gjashtë muaj pa të ardhura – vetëm në rast – dhe invetoni në pasuri të përmbushura. Juri është jashtë asaj se ne mund të zgjedhim presidentin e zgjedhur Trump aq me fat është – pasuri të shpërndarë por dera është e hapur për të gjithë të tjerët për të ndjekur në mënyrë serioze atë, nëse ata do ti ndiqnin këta hapa.

entrepreneur.com.al/