Këshillat e Punësimit Që Do Të Ju Bëjnë Të Mendoni Sërish Për Ekonominë Gig

Ekonomia po rritet me shpejtësi saqë shumë punëdhënës përmbajnë kontratë pune. Kjo po ndryshon nga punonjësit sesi e konsiderojnë fuqinë punëtore.

Studimi i ReportLinker nga dhjetori në 2016-tën zbuloi se një e treta e 1.008 të anketuarve të SHBA se do të marrin në konsideratë ekzistencën e vendit tradicional të punës që të punojnë si një kontraktues i pavarur, duke thënë gati gjysma që ata nuk mujnë ta bëjnë brenda tri viteve.

Pra, ekonomia po rritet shpejtë dhe kjo tendencë po ndryshon vendin e punës së Amerikës përderisa kontrata e punë vazhdon të fitojë popullaritet. Studimi i intuitës në gusht 2015 vlerësoi se punonjësit e pavarur mund të krijojnë 43% të punës në fuqi në vitin 2020.

Tani është një kohë e mirë për punëdhësit që të përmirësojnë mënyrën sesi ata anëtarësojn një talent në vend që ti tërheq lojtarët e ekonomisë gig.

Le të shikojmë sesi punëdhënësit mund të sigurojnë procesin e tyre të anëtarësimit që është efektive për ekonominë gig dhe si mund ta vlerësojnë ata më së miri performancën e tyre.

 

Përmasat e kualitetit të punësimit dhe bordit

Punësimet e këqija janë gjithmonë të kushtueshme, sidomos kur bëhet fjalë për të punësuar kontraktues. Për të parandaluar investimin për shumë kohë dhe para, në punësimet e këqija kontraktuese kompanitë po shndërrohen në informacione.

Programi i “kualitetit të punësimit” mat sesi një ekip i punësimit merr vendime dhe sa përshtaten mirë punësimet e tij në rolet e tyre dhe në kompani. Procesi i rishikimit për për cilësinë e vendimeve të punësimit e merr parasysh performancëm dhe arritjen e qëllimit.

 

Përdor cilësinë e kompanisë tënde të certifikatave të punësimit të përmirësojë procesin në vend që të punësosh me më shumë efiktivitet. Nëse kontraktuesit po dështojnë në përmbushjen e qëllimeve të të tyre, shikoni sesi ekipi juaj i punësimit ka vlerësuar kandidatët. Ndoshta ata kanë nevojë të rivlervësojnë procesin e tyre.

Cilësia e bordit është një matje tjetër e rëndësishme. Tregon sesa të kënaqur janë punonjësit e rinjë në aspektet e të qenit i vendosur që të ketë sukses, sa i kuptuan mire qëllimet e tyre, sesi punonjësit afatgjatë i bënë që të ndjehen sikur ata hynë në kulturën e tyre.

Imagjinoni që një kontraktues që ju keni përdorur ankohet për komunikimin që ishte I pakuptueshëm. Kjo do të thotë që ndodhi një boshllëk në komunikim. Pastaj, krahasoni aftësitë dhe kompetencat me këta të kandidatëve tuaj.

Si shkojnë aftësitë e kontraktuesit që i konsideroni të lidhura me këto të punonjësve të cilët kanë qenë në këto pozita? Vlerësoje potencialin e një kontraktuesit për suksesin duke u bazuar në vendimet tuaja në kompetenca.

Kompetenca, bazuar në sistemet që përdorin modele parashikuese statistikore për të identidikuar cilët candidate ofrojnë aftësitë që ju duhet. Këto certifikata mund të ju japin profesionistëve tuaj besim në marrjen e ofertave. Njohuria e kompetencave është gjithashtu e dobishme kur pëfundon një kontratë.

 

Përformimi I intervistave dalëse

Kur punëdhënësit I njohin aftësitë e kontraktuesve të tyre, ata mund të vendosin standard për të krahasuar të ardhmen e kontraktuesve. Kjo është arsyeja pse kontraktuesit kur përfundojnë projektin e tyre, është mençuri që të përformosh një intervistë dalëse.

Intervistat dalëse ju japin punëdhënësve një përspektivë të plotë nga përspektiva e punëtorit tjetër. Bëje të qartë që qëllimi I intervistës është që të ,marrësh reagimet e sinqerta të një kontraktuesi, për të përcaktuar sesi mund të përvetësojë kompania cilkin e jetës së një talenti.

Para se të bëni pyetje, ikorajoni këtë individ që të përmbledh përvojën e tij ose të saj. Pastaj, pyetni sesi puna i plotësoj mundësitë e saja. Pyetni nëse personi u ndje I pajisur për ta bërë punën në mënyrë efektive, dhe nëse puna u lidh me qëllimet e tij ose të saj profesionale. Përdor këtë program që të përvetësosh menaxhimin e performances për të ardhmën e punëtorëve të ekonomis gig.

 

Ndërto një tub të talentuar

Ndërto një tub të punëtorëve më të lartë përformues për të siguruar që ekipi i punësimit është duke bërë punësime të cilësisë së lartë në një mënyrë më të shpejtë dhe më të efekshme. Në mënyrë tipike, punëdhënësve iu duhen kontraktuesit për nevoja të menjëhershme, kështu që koha është vendimtare.

Me një tub të talentuar, menagjerët e punësimit nuk do të nxitojnë në vendime të diskutueshme.

Koha për të punësuar, në fakt vazhdon të rritet. Raporti i Glassdoor në qershor 2015 u titullua “Pse punësimi po zgjat aq shume? E zbuluan që nga 2010 deri 2014 koha mesatare që zgjat për të punësuar një punonjës në Shtetet e Bashkuara u rrit nga 12.6 ditë në 22.9 ditë. Të ndërtosh një tub të përformuesve më të mire është mundësia më e mire për ti ulur këta numra.

Në përgjithësi, punëdhënësit mund dhe duhet të vazhdojnë të marrëdhënie më të forte me punëtorët në ekonominë gig. Një marrëdhënie më e forte, nga ana tjetër, mund të drejtojnë një ofert me orar të plotë nëse punëdheënësit I duhet ajo dhe kontraktuesi ka nevojë për të.

entrepreneur.com.al/