Shumica e njerëzve kanë Ëndrra, por jo Qëllime

Si të arrini në të vërtetë qëllimet tuaja?

1. Sigurohuni që qëllimet tuaja janë specifike

2. Sigurohuni që qëllimet tuaja janë të matshme

3. Identifikoni pengesat dhe mendoni për zgjidhje para se të humbasi gjithçka

4. Sigurohuni të keni një plan strategjik

5. Copëtojeni këtë plan në pjesë të vogla

6. Rishikoni progresin tuaj rregullisht dhe akordohuni në përputhje me rrethanat

7. Shkruani çdo arritje sado e vogël qoftë ajo gjatë rrugës tuaj

8. Ndajini qëllimet tuaja me dikë tjetër (kjo do t’ju ndihmojë për qëllimet tuaja)

9. Gjithmonë përgatisni një plan alternativ

Burimi:businessmag.al