10 pyetje që një punëdhënës nuk mund t’i pyesë gjatë një interviste

Ka shumë pyetje të ndryshme që punëdhënësit mund dhe do t’i bejne gjatë një interviste për punë, por ka disa që janë jashtë limiteve…

Shumica e punëdhënësve janë të vetëdijshëm për atë që ata mund dhe nuk mund të pyesin, por një sondazh i kryer nga ‘CareerBuilder’ tregon se më shumë se 20% e punëdhënësve janë ende duke pyetur pyetje që nuk janë të ligjshme ose të përshtatshme. Për më tepër, një e treta e të gjithë punëdhënësve nuk janë të sigurt për atë që është ligjore për të pyetur . Kështu që është një ide e mirë për çdo punëkërkues të dijë se çfarë është në rregull dhe çfarë nuk është.Si fillim, mbani mend që çdo pyetje e ka një arsye- ndonjëherë është thjesht një bisedë e vogël, por shumica janë të dizajnuara për të lidhur vlerat dhe përvojat tuaja profesionale me pozicionin vakant.

Pyetjet që kanë probleme, janë personale në natyrë dhe nuk kanë të bëjnë me punën. Këtu është një listë e thjeshtë e asaj që nuk është në rregull për një punëdhënës t’iu pyesi.

Cila është përkatësia juaj fetare?
A jeni shtatzënë?
Cila është përkatësia juaj politike?
Cila është raca juaj, ngjyra ose përkatësia etnike?
Sa vjeç jeni?
A jeni me aftësi të kufizuara?
A jeni i martuar?
A keni fëmijë apo plan për të?
A jeni në borxhe?
A pini duhan apo alkool?

Minimalisht, disa nga këto pyetje nuk janë të paligjshme, por ato nënkuptojnë një motiv të paligjshëm dhe kjo është ajo që do t’i bënte ato të paligjshme.

Kapitulli VII I Aktit të të Drejtave Civile të 1964 ndalon diskriminimin në punësim, por kjo nuk përmban një listë të veçantë të pyetjeve që janë të ligjshme apo të paligjshme. Përsëri, ajo kthehet në qëllim dhe rëndësi për punën. Shumica e punëdhënësve duhet të dijë që rëndësia është kyçe dhe se këto pyetje mund të përdoren si dëshmi të diskriminimit kundër tyre.

Çfarë duhet të bëni?
Le të themi që po iu pyesin nëse keni apo jo fëmijë. Mbani përgjigjen tuaj profesionale, por edhe të sigurt, pasi ju mund të keqinterpretoni qëllimin e tyre, ose ndoshta ata nuk janë të vetëdijshëm se është e papërshtatshme. Mundohuni të mendoni cili është motivi i tyre dhe ridrejtohuni atyre me përgjigjen tuaj.

Konsiderojnë si më poshtë:
“Nëse jeni të shqetësuar në lidhje me disponueshmërinë time ose përqëndrimin në punë, iu siguroj se unë jam shumë i përkushtuar. Gjithkush ka një jetë jashtë punës dhe ka gjithmonë potencial për sëmundje ose rrethana të tjera të paparashikuara, por unë besoj se do mungoj shumë pak dhe do jem shumë korrekt në punë.” Kjo strategji e ridrejton pyetjen në diçka që është pika juaj e fortë.

Pyetjet e keqija gjatë një interviste mund dhe ndodhin, edhe gjatë bisedave të padëmshme. Por ju keni të drejtë të prisni një intervistë të drejtë, të lirë nga paragjykimet e mundshme të shkaktuara nga pyetje dhe motive të paligjshme.

/businessmag.al