11 pozicione të trupit që ndihmojnë performancën tuaj

Nuk ka diskutim, ju e kontrolloni trupin tuaj! Por trupi juaj mund tju kontrollojë juve gjithashtu! Gjeste e qëndrime të thjeshta të trupit – secila prej tyre ka një efekt dramatik mbi mënyrën e të menduarit, të ndjerit dhe të vepruarit.

Ajo që është më e mira e të  mirave ështe se nuk ju duhet të jeni  një atlet apo një njeri që merret me joga. Thjesht të duhet të jesh vetvetja. Vetem tani mund të bëhesh më i mirë!

Ja 11 pozicionet kryesore të trupit që do tju vijnë në ndihmë të karrierës suaj!

Rreth autorit

Kolegji Universum

Shënoni komentin tuaj