Cilat janë 5 karrierat të cilat i bëjnë njerëzit të lumtur?

Kënaqësia e punës është më e lartë për drejtorët e filmave, koreografët, atletët, DJ dhe dizajnërat e video lojërave.

Disa punë janë mjaft të mjerueshme. (Vetëm pyetni këdo që ka punuar në Telemarketing.) Megjithatë, janë pesë punë që njerëzit me të vërtetë e pëlqejnë, sipas Sokanu, një firmë për përzgjedhjen e karrierës dhe trajnimeve.

Ata së fundmi kanë mbledhur të dhëna rreth lumturisë në vendin e punës nga më shumë se 250.000 punëtorë në 250 rrugë të ndryshme të karrierës. Studimi zbuloi disa të dhëna jo shumë të papritura, si për shembull punëtorët në Hawaii janë shumë të lumtur (mesatarisht) se sa punëtorët në Vermont.

Çfarë ishte interesante në këtë studim ishin pesë karrierat ku punonjësit kishin kënaqësi më të lartë në punë:

  1. Drejtori i Filmit
  2. Koreografët
  3. Atletët
  4. DJ
  5. Dizajnërat e video lojërave

Regjisorët dhe koreografët kanë për detyrë t’i tregojnë të gjithëve se çfarë duhet të bëjnë. Në mënyrë të ngjashme, atletët varen nga përkushtimi dhe vendosmëria për të zhvilluar aftësitë e tyre, ndërsa DJ i bëjnë të gjithë të tjerët të kërcejnë me muzikën e tyre.

Dizajnërat e video lojërave kanë kontroll pothuajse të plotë mbi botët që ata krijojnë.

Të pesta karrierat janë gjithashtu shumë krijuese sepse ofrojnë një mënyrë për të argëtuar dhe frymëzuar njerëzit e tjerë.

Në të kundërt, këtu janë pesë punët që njerëzit nuk i pëlqejnë (# 1 është karriera më e keqe):

  1. Telemarketer
  2. Teknik Laboratori
  3. Roje
  4. Nëpunës në postë
  5. Mbledhës borxhesh

Të pestave këtyre karrierave ju mungon kontrolli dhe krijimtaria. Më e rëndësishme, dy prej tyre (telemarketer dhe mledhës borxhesh) bëjnë njerëzit të varfër, ndërsa një teknik laboratori fokusohet në gjetjen nëse njerëzit janë të sëmurë dhe kjo nuk një detyrë e këndshme. Nëpunësi në postë dhe portieri janë dy punë të dobishme, por në përgjithësi përbuzen.

Mësimi këtu është i qartë: Nëqoftëse ju doni të jeni të lumtur në punë, kërkoni vende pune që ju japin kontroll, që ju lejojnë të jeni krijues dhe më e rëndësishmja nga të gjitha, të bëni njerëzit e tjerë të lumtur.

Në mënyrë të ngjashme, menaxherët të cilët duan që punonjësit të jenë të lumtur duhet t’i japin atyre më shumë kontroll mbi mjedisin e tyre të punës, t’i lejojnë atyre më shumë kreativitet në mënyrën se si ata e bëjnë punën dhe të gjejnë mënyra për të theksuar se si kjo punë bën një ndryshim pozitiv në jetën e njerëzve të tjerë.

Burimi:businessmag.al