Fjalët që punëdhënësi kërkon në CV-në tuaj

Përderisa në blogun e mëparshëm keni patur mundësi të lexoni rreth gabimeve që duhet evituar kur shkruajmë CV-në, në këtë blog do të gjeni të listuara fjalët të cilat punëdhënësi pret ti shohë në Cv-në tuaj. Fjalë të cilat punëdhënësit i tregojnë aftësitë të cilat kemi fituar gjatë punës, shkollimit, eksperiencës jetësore.

Është shumë e rëndësishme që kur shkruani Cv-në të përdorni fjalë të cilat përcaktojnë veprim sepse përmes këtyre fjalëve punëdhënësi identifikon aftësitë, shkathtësitë, personalitet tuaj.

Kliko ne foton  meposhtme per te shiquar fjalet qe duhet perdorur kur ju shkruani rreth experiences suaj

Kliko ne foton  meposhtme per te shiquar fjalet qe duhet perdorur kur ju shkruani rreth experiences suaj