Kjo Është Ajo Që Punonjësit Besojn Që E Bën Një Udhëheqës Të Madh By Entrepreneur – January 15, 2017

Nëse ju doni që të punësuarit tuaj të ju pëlqejn ju, filloni duke iu dhënë atyre më shumë dhe vetes pak.

Sot, Glassdoor ka lëshuar gjetjet nga një studim i projektuar për të identifikuar Çfarë e bën një CEO madhë? Hulumtuesit analizuan se si punonjësit vlerësojn në aspekte të ndryshme vendet tyre të punës dhe krahasimin me nivelin e tyre të kënaqësisë me mënyrën se si ata të vlerësuan CEO-t e tyre. Studimi i përfshiu sqyrtimin e punonjësve nga 690 , kompanitë publike të mëdha tregëtare të SHBA-së.

Hulumtuesit zbuluan se punonjësit kanë tendencë për të dhënë   vlerësime shumë të ulëta CEO-ve të paguar shumë, krahasuar me ata që marrin paga të ulëta. Kur kënaqësia e përgjithshme e punonjësve është më e lartë në një kompani, megjithatë, CEO-t kompensohen me vlersime pak më të mira.

“Hulumtimi i kaluar i Glassdoor për CEO-për-pagat e puntorëve ka treguar, mesatarisht, CEO-t fitojnë 204 herë më shumë se paga mesatare të punëtorëve të tyre”, sipas një njoftimi për shtyp të Glassdoor ka njoftuar për studimin i ri. “Rregullat e reja do të vihen në fuqi në vitin 2017 ku i kërkohet kompanive publike për të shfaqur raportin e pagë mesatare të CEO-ve kështu që kjo mundë të ketë më shumë efekt se sa transparencë më të madhe për puntorët.”

Disa faktorë kontribuojnë për kënaqësinë e punonjësve, dhe në fund, miratimin CEO. Kur është fjala për kulturën e kompanisë, studimi gjeti se udhëheqja e lartë ka ndikimin më të madh në vlerësimin e miratimit të një CEO-e. Me fjalë të tjera, CEO-të të cilët rrethojnë veten me udhëheqës të tjerë të mëdhenj janë perceptuar më të favorshm për punonjësit e tyre.

Aspekte të tjera që ndikojnë në kulturën e kompanisë, të tilla si mundësitë e avancimit të karrierës dhe kompensimit dhe përfitimeve, u shfaqën më pak të rëndësishme se udhëheqjen e lartë. Përveç pagave të CEO-ve, karakteristikat biografike të bosëve të lartë, duke përfshirë gjinia, mosha, arsimi dhe qëndrimit i vendeve të punës, nuk kanë efekt detektueshëm në kënaqshmërisë me puntorët, sipas Glassdoor.

Një gjetje befasuese është se kompanitë me vlerësimet e bilancit të ulët punë-jetë priren të kenë vlersime më të larta për CEO-t, duke sugjeruar se punonjësit janë të gatshëm të kushtojnë më shumë kohë për të punuar në qoftë se ata janë të kënaqur me ta ose të frymëzuar nga udhëheqës të kompanisë së tyre. Kjo është në kundërshtim me hulumtimet e mëparshme nga Glassdoor që sugjeron që balanca punë-jetë kontribuon në kënaqësinë më të lartë të punonjësve.

Kjo mund të jetë arsyeja pse CEO-të e kompanive më fitimprurëse marrin vlerësime më të larta, pavarësisht industrisë dhe të madhësis së kompanisë. Punonjësit të cilët i pëlqejn CEO-të e tyre nuk e kan problem tëm punojn më shumë, dhe produktiviteti më ti lartë përmirëson linjën e fundit. Në anën tjetër, është e mundur që punonjësit vlersojnë CEO-të e tyre më të lartë, kur kompanitë e tyre janë duke punuar mirë, shkruan Glassdoor.

Së fundi, Glassdoor gjetur se të punësuarit në favorizojnë sipërmarrësit. Kjo nuk është e papritur për ne (ne jemi të njëanshëm). CEOs të cilët janë themelues e kompanive të tyre kanë më shumë gjasa që të ketë vlersime më të larta sesa drejtorët ekzekutivë të promovuara nga brenda. Mesatarisht, duke qenë një themelues rrit vlerësim e një CEO-së me 3.2 për qind. Nëse ju mund të ekzekutoni vizionin tuaj nga ideja në IPO, ju do të jenë më të prirur për të fituar zemrat e punonjësit tuaj.

entrepreneur.com.al/